Miejsce: Wiara Cerkwie CERKIEW WASYLA BŁOGOSŁAWIONEGO

CERKIEW WASYLA BŁOGOSŁAWIONEGO

Cerkiew ta znajduje się na Placu Czerwonym w Moskwie w sąsiedztwie Kremla. Jest jednym symboli miasta rozpoznawanym niemal na całym świecie.

Wybudował ją w XVI wieku (1555-1560) Iwan Groźny na cześć zdobycia Kazania z rąk tatarskich. Na Sobór Pokrowski (to inna nazwa obiektu) składa się osiem cerkwi, każda z charakterystyczną, cebulastą kopułą. Łączą je korytarze, przejścia i wspólna podstawa. Niegdyś kopuły pokrywało złoto. W XVII wieku ozdobiono je i pomalowano na kolorowo. Obecnie cerkiew posiada aż 19 dzwonów.

Głównym architektem był Postnik Jakowlew, którego jakoby po wykonaniu pracy car oślepił, by nie mógł już nigdy więcej powtórzyć swojego dzieła. W rzeczywistości Jakowlew zaprojektował jeszcze wiele innych budowli sakralnych, więc pogłoska nie jest raczej prawdziwa.

KaPy