Miejsce: Wiara Cerkwie SKALNE CERKWIE W IWANOWIE

SKALNE CERKWIE W IWANOWIE

W północno-wschodniej Bułgarii, w obwodzie Ruse, w jednej z dolin znajdują się monolityczne wykute w skale cerkwie. W pobliżu przepływa rzeka Rusenski Łom. Wapienne ściany kaplic i klasztorów pokrywają rozliczne freski. Ten zespół sakralny stworzono prawdopodobnie około XIII wieku na polecenie patriarchy Bułgarii – Joachima. Głównymi darczyńcami kompleksu byli carowie bułgarscy Iwan Aleksander i Iwan Asen II.

Grupa kościołów swoją sławę zawdzięcza przede wszystkim skalnym malowidłom – wspaniałym przykładom bułgarskiej sztuki średniowiecznej. Przedstawiają one biblijne sceny, głównie nowotestamentowe. Najlepiej zachowane freski można dziś podziwiać w tzw. Zasypanej cerkwi, Zrujnowanej cerkwi oraz świątyni Bogurodzicy.

Początkowo ta siedziba patriarchatu stanowiła ważne centrum religijne. Stopniowo na skutek tureckich podbojów traciła jednak swoje znaczenie.

Erozyjne działanie środowiska, a przede wszystkim rzeki, powodowało niszczenie fresków, a także niektórych pomieszczeń kompleksu.

Dzisiaj skalne cerkwie stanowią interesującą atrakcję turystyczną. Od 1979 roku zespół wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

KaPy