Miejsce: Technologia Internet Historia internetu

Historia internetu

Historia internetu
Nie wyobrażamy sobie dziś świata bez internetu, który liczy sobie dopiero czterdzieści lat, a tak naprawdę rozpowszechniony jest dopiero od 90 lat XX w. Wszystko zaczęło się w latach sześćdziesiątych , gdy naukowcy w USA grupa naukowców zaczęła pracować nad systemem porozumiewania się między różnymi organizacjami na wypadek ataku nuklearnego. Departament Obrony USA zlecił w 1965 r. rządowej agencji zajmującej się rozwojem technologii militarnej ARPA by rozpoczęła prace badawcze nad łączeniem komputerów w sieć. Historia Internetu zaczyna się  dokładnie 29 września 1969 roku, kiedy to w Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA), a wkrótce potem w trzech następnych uniwersytetach zainstalowano w ramach eksperymentu finansowanego przez ARPA (Advanced Research Project Agency), zajmującą się koordynowaniem badań naukowych na potrzeby wojska, pierwsze węzły sieci ARPANET - bezpośredniego przodka dzisiejszego Internetu.

 

Historia internetu
Przez następne dwa lata sieć była rozbudowywana, a w prace były prowadzone przez coraz  większą liczbę naukowców z różnych ośrodków. Należało opracować konkretne aplikacje, umożliwiające wykorzystanie potencjału komunikacyjnego sieci; jednym z pierwszych zastosowań było zdalne wykonywanie obliczeń na komputerach dużej mocy znajdujących się w innych ośrodkach.

W latach 70 nastąpiło odtajnienie protokołów wspólnego języka komputerów TCP/ IP. Są to skróty  do nazwy dwóch protokołów: Transmission Control Protocol i Internet Protocol. TCP to protokół kontroli transmisji, według którego dane przesyłane w Internecie rozbijane są u nadawcy na tzw. pakiety i z powrotem składane w jedną całość u odbiorcy. Natomiast IP to protokół definiujący sposób adresowania. Dzięki odtajnieniu  tych protokołów, akademicka sieć komputerowa zaczęła się rozwijać pomiędzy uniwersytetami na cały świecie. Naukowcy zaczęli przesyłać do siebie informacje i wyniki swoich prac, dając tym samym początek poczcie elektronicznej. Samą sieć zaczęto nazywać Internetem, z tego względu, że łączyła ona już wiele różnych sieci lokalnych.

W latach 80 ARPA zdecydowała się całkowicie rozdzielić wojskową część Arpanetu od części akademickiej. Przyczyną tej decyzji były efektowne włamania hakerów do serwerów Arpanetu. W ten sposób część cywilna, oficjalnie nazwana już Internetem, zaczęła żyć własnym życiem i bardzo szybko rozwijała się. Do Internetu zaczęły się podłączać firmy, banki, instytucje i prywatni użytkownicy.

Prawdziwym przełomem w rozwoju internetu był wprowadzenie World Wide Web na początku lat 90- tych. Najpierw Tim Berners-Lee oraz Robert Cailliau złożyli do CERN-u projekt, według którego stworzona miała być sieć dokumentów hipertekstowych, ułatwiająca pracę CERN-u. W 1990 r. Berners-Lee  stworzył  podstawy HTML i pierwszą stronę internetową. Dwa lata później powstaje pierwsza graficzna przeglądarka graficzna www o nazwie Moisac. W 1994 r. z Internetu korzystało już około 40 milionów użytkowników, wymieniając się informacjami, sprzedając towary i łącząc się między komputerami za pomocą linii telefonicznych. Internet zaczęto wykorzystywać jako elektroniczne biblioteki w szkołach i na uczelniach. W 1996 r. do internetu podłączeni byli użytkownicy z prawie 150 krajów.

XXI w. to już prawdziwy rozkwit internetu. Szybkie szerokopasmowe oraz bezprzewodowe łącza są powszechnie dostępne w rozwiniętych krajach. Liczba firm sprzedających swoje towary i usługi wciąż wzrasta. W 2001 r. Internet miał już około 533 milionów użytkowników.  W 2007 r. liczba ta przekroczyła 1,5 mld.

KRIS