Miejsce: Wiara Klasztory KLASZTOR JASNOGÓRSKI

KLASZTOR JASNOGÓRSKI

Fot: Damian27 at pl.wikipedia CC-BY-SA-3.0

Pauliński klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie jest najważniejszym miejscem pielgrzymkowym w Polsce i stolicą duchową narodu. Co roku miejsce to odwiedza kilka milionów (w 2008 r. - 3,5 mln ludzi) pątników i turystów z całego świata.

Paulinów do Polski sprowadził Władysław Opolczyk w 1382 roku z Węgier. Na pamiątkę swojej macierzystej siedziby w Budzie częstochowskie wzniesienie nazwali Jasną Górą i tutaj wybudowali początkowo niewielki drewniany kościół, w którym złożyli najcenniejszy skarb – obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.

Z pierwszych piętnastowiecznych gotyckich elementów architektonicznych zachowała się do dziś tylko część. Olbrzymie fortyfikacje, bastiony i mury obronne wzniesiono w trakcie przebudowy w XVII wieku. Dzięki umocnieniom budowla nie ustąpiła przed licznymi atakami m. in. wojsk szwedzkich w czasie „potopu” oraz rosyjskich w 1771 roku. Symboliczny wymiar odpartego szturmu Szwedów zapisał się w historii kraju na długie lata. Znaczenie tego wydarzenia zostało spotęgowane przez słynne śluby lwowskie złożone przez króla Jana Kazimierza. W tekście przysięgi monarcha ofiarowywał kraj pod opiekę Matki Boskiej nazywając ją Królową Polski.

Koronowany w XVIII wieku cudowny obraz umieszczony w kaplicy Najświętszej Marii Panny znajduje się w zachwycającym wyłożonym hebanem i srebrem ołtarzu. To właśnie ikona jest głównym celem wszystkich pielgrzymek. Przed oblicze Niepokalanej aż sześciokrotnie przybywał papież Jan Paweł II, który w 1979 roku ofiarował piękną złotą różę. Kościół zdobią poza tym liczne wota  pątników spływających tu co roku przez stulecia.

Najcenniejszym architektonicznie zabytkiem w wnętrzu bazyliki jasnogórskiej jest najstarsze piętnastowieczne prezbiterium. Pozostałe części pochodzą z przełomu XVII i XVIII wieku.

Na uwagę spośród innych pomieszczeń konwentu zasługuje także biblioteka mieszcząca kilkanaście tysięcy rękopisów i starodruków, skarbiec oraz Kaplica Pamięci Narodu, gdzie złożono prochy obrońców ojczyzny oraz ziemię z miejsc męczeństwa rodaków.

Górująca ponad częstochowską panoramą wieża klasztorna zwieńczona jest krzyżem i symbolem zakonu paulinów – krukiem z bochenkiem chleba w dziobie. Widoczna z kilkunastu kilometrów zawiera dzwony co kwadrans wygrywające maryjne melodie.

K.P.