Miejsce: Wiara Klasztory ŁAWRA PIECZERSKA

ŁAWRA PIECZERSKA

W XI wieku mnisi Antoni i Teodozy przybyli na Ukrainę. Tutaj w pieczarach stworzyli pierwszy monastyr. Ten położony w Kijowie klasztor już w XII wieku był ośrodkiem kultu, uznawanym za miejsce święte i oczyszczające z grzechów. W XVII i XVIII wieku kompleks świątynny rozbudowano i ozdobiono w stylu barokowym.W późniejszych czasach klasztor wielokrotnie rabowano. Bolszewicy, hitlerowcy i sowieci przyczynili się znacznie do zniszczenia zabytku. Po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości sfinansowano odbudowę klasztoru.

Obecnie w pomieszczeniach Ławry znajdują się muzea i liczne sale z ekspozycjami. Do najbardziej znanych elementów świątynnych należą: sobór Uspienski (Zaśnięcia Bogurodzicy), cerkiew Wszystkich Świętych, cerkiew Zwiastowania. Na uwagę zasługuje też ufundowana w XII wieku przez księcia czernihowskiego Światosława II cerkiew Nadbramna Troicka (św. Trójcy).

W podziemiach pochowano św. Teodozego, kronikarza Nestora, rosyjskiego bohatera Ilję Muromieca i hetmana wielkiego litewskiego Konstantego Ostrogskiego.

W 1990 roku klasztor, który dzieli się na Ławrę Górną i Dolną został wpisany na listę dziedzictwa UNESCO.

KaPy