Miejsce: Sztuka Obrazy Obraz Moneta: IMPRESJA WSCHÓD SŁOŃCA

Obraz Moneta: IMPRESJA WSCHÓD SŁOŃCA

Impresja. Wschód słońca to obraz dzięki któremu ruch młodych malarzy XIX wieku został nazwany impresjonizmem. Datuje się go na 1872 rok, ale w rzeczywistości powstał raczej w 1873 roku. Prawdopodobnie został namalowany jednorazowo (w czasie jednej sesji), bez poprawek Przedstawia port Havre we Francji: wypływające łodzie, zacumowane u wybrzeży statki, zatokę. Woda od dawna fascynowała Moneta, by ją malować kupił nawet łódkę.W dziele tym Monet uchwycił ulotny moment wychodzenia świata z ciemności. Luźne pociągnięcia pędzla bardziej sugerują kształty niż je rzeczywiście określają. Wstające Słońce dopiero wydobywa z mroku wszystkie postacie i rzeczy. Zarysowuje delikatnie to, co już za chwilę ostro oświetli słońce. Subtelne migotanie wody, odblaski wznoszącego się słońca mgliście uwydatniają wszelkie formy. Obraz nie jest jednak fotograficznym zapisem momentu, ale subiektywną, relatywną percepcją autorską.

Obraz wystawiono w 1874 roku na pierwszej niezależnej wystawie impresjonistów. W 1985 roku obraz skradziono, ale 5 lat później udało się go odzyskać. Obecnie Impresję można podziwiać w Museé Marmottan w Paryżu.

Kapy