Miejsce: Przyroda Rezerwaty TSINGY DE BEMARAHA

TSINGY DE BEMARAHA

Tsingy de Bemaraha jest rezerwatem znajdującym się w zachodniej części Madagaskaru. Ze względu na unikatowe położenie (150-170 m n. p. m.), populację lemura, ponad 650 gatunków roślin oraz zachowane lasy mangrowe obszar w 1990 roku został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.Chroniony teren obejmuje 152 000 ha i jest siedliskiem dla rzadkich i zagrożonych gatunków dzikich ptaków. Na terenie ścisłego rezerwatu znajdują się piękne krasowe krajobrazy poznaczone wapiennymi masywami w formie spiczastych skalnych igieł. Spektakularny widok tworzy też kanion rzeki Manambolo. Liczne jaskinie to jedna z atrakcji tego rezerwatu.

Kapy