Miejsce: Wiara Sanktuaria SANKTUARIUM MARYJNE W LICHENIU

SANKTUARIUM MARYJNE W LICHENIU

Fot: Krzysztof Mizera wikipedia.pl CC-A 3.0

Licheń to znane w całej Polsce sanktuarium maryjne położone niedaleko Konina. Miejsce to upamiętnia wydarzenia sprzed ponad stu lat.

Tomasz Kłossowski ranny w czasie walk napoleońskich pod Lipskiem błagał Maryję o pomoc. Żołnierzowi objawiła się Matka Boska i obiecała ozdrowienie. Prosiła tylko, by po powrocie do kraju odnalazł wizerunek najwierniej ją przedstawiający. Najświętsza Panienka ukazała się w sposób szczególny – z orłem przytulanym do piersi. Uratowany przywiózł najbardziej odpowiedni obraz spod Częstochowy a następnie powiesił na drzewie w lesie w Grąblinie. Już po jego śmierci doszło w tym miejscu do kolejnego objawienia. Pasterz – Mikołaj Sikatka ujrzał cudowną postać. To skłoniło go do przestrzegania okolicznej ludności przed nadchodzącą zarazą. W 1852 roku ziemię tę nawiedziła epidemia cholery. Wtedy uwierzono słowom prostego pasterza a ikonę uznano za cudowną.

Dzisiaj w lesie rozpoczyna się szlak maryjny. Przy ścieżkach umieszczono kaplice oznaczające stacje Drogi Krzyżowej. Prowadzą one do największego kościoła w Polsce, pięcionawowej bazyliki Matki Bożej Bolesnej w Licheniu. Ten monumentalny, liczący 23 000 m² obiekt powstał w latach 1994-2004 przede wszystkim dzięki datkom wiernych. Zwieńczona olbrzymią złocistą kopułą świątynia posiada 4 dzwony i największy w kraju zespół organów.

Wewnątrz znajduje się cudowny obraz Maryi słynący licznymi łaskami potwierdzonymi w specjalnej księdze. Malutka pochodząca z XVIII wieku ikona w 1967 została koronowana przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzisiaj tak jak przed wiekami pomaga wszystkim strapionym i szukającym u niej pomocy.

W centralnej części sanktuarium wznosi się wybudowana z betonu i kamieni góra zwana Golgotą. Jest to dzieło przebłagania i pokuty przede wszystkim za znieważenie krucyfiksu, który dzisiaj widnieje w kaplicy św. Krzyża. Historia ta wydarzyła się w czasach II wojny światowej. Berta Bauer wychowawczyni Hitlerjugend dopuściła się świętokradztwa strzelając z pistoletu do krzyża. Kilka godzin później zginęła w czasie samolotowego ostrzału.

Nieopodal świątyni można również nabrać wody z cudownego źródełka, które wedle potwierdzonych relacji ma właściwości uzdrawiające.

K.P.