Miejsce: Sławni ludzie Wynalazcy Przemysł naftowy - Ignacy Łukasiewicz

Przemysł naftowy - Ignacy Łukasiewicz

Przemysł naftowy w zawrotnym tempie zrobił oszałamiającą karierę.  Ropa naftowa zawojowała świat  i od wielu lat jest celem i przyczyną działań wielkich mocarstw. Dziś czarne złoto jest jednym z najważniejszych surowców energetycznych, ale mało kto wie, że to Polak jako pierwszy odkrył jej praktyczne zastosowanie.Młodość
Urodził się 8 marca 1822 roku w Zadusznikach w ormiańskiej szlacheckiej rodzinie inteligenckiej. Gdy Ignacy skończył osiem lat Łukasiewiczowie przenieśli się do Radomia. Tutaj  podjął naukę w popijarskim gimnazjum. Zła sytuacja finansowa rodziny nie pozwoliła mu jednak kontynuować nauki dlatego w 1836 roku rozpoczął praktykę w aptece w Łańcucie, a  później pracę u Edwarda Hübla w Rzeszowie.

Działalność konspiracyjna
W tym czasie zaangażował się w działalność w tajnych organizacjach niepodległościowych, za co został aresztowany wraz z współpracownikami w 1846 roku. Osadzono go we Lwowie, ale po roku wypuszczono z braku dowodów. Miał jednak zakaz opuszczania Lwowa.

Studia
W 1848 roku podjął pracę w aptece Piotra Mikolascha i rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dyplom magistra farmacji uzyskał cztery lata później na Uniwersytecie Wiedeńskim.

Odkrycie
Powrócił do Lwowa, gdzie w przyaptecznym laboratorium wraz z Janem Zehem w 1853 roku w wyniku badań nad frakcjonowaną destylacją ropy otrzymali naftę. Skonstruowana przez Łukasiewicza lampa naftowa zastąpiła lampy oliwne i stała się głównym źródłem światła w budynkach aż do upowszechnienia się elektryczności. Za symboliczną datę narodzin przemysłu naftowego uznaje się 3 lipca 1853 roku, kiedy to po raz pierwszy użyto nafty praktycznie do nagłej operacji w jednym z lwowskich szpitali.

Pierwsza kopalnia
Rok później Ignacy założył w Bóbrce koło Krosna pierwszą, czynną do dziś, kopalnię ropy naftowej, a w 1857 roku także pierwszą na świecie rafinerię (w Klęczanach koło Nowego Sącza). Bogacił się z roku na rok, otwierał coraz to nowe kopalnie ( rejon Gorlic, Jasła, Krosna), dlatego zaczęto mawiać, że wszystkie drogi w Zachodniej Małopolsce są brukowane jego pieniędzmi.

Działalność charytatywna
Łukasiewicz był jednak hojny. Zarobione pieniądze przeznaczał na cele społeczne: budował drogi, szpitale, zakładał sady, tworzył kasy zapomogowe, fundusze emerytalne. Wspomagał finansowo powstanie styczniowe. W 1873 roku papież Pius IX za działalność dobroczynną odznaczył go Orderem św. Grzegorza.

Zmarł 7 stycznia 1882 roku na zapalenie płuc, został pochowany na cmentarzu w Zręcinie.

KaPy