Miejsce: Zabytki Zabytki warte odwiedzenia Królewskie wzgórze - WAWEL

Królewskie wzgórze - WAWEL

Wawel to wzgórze na lewym brzegu Wisły w Krakowie. Tutaj znajduje się kompleks zabytków niezwykle ważnych dla historii Polski.  Do najważniejszych należą: Zamek Królewski i Katedra św. Stanisława i Wacława. To Wawel był przez wieki  siedzibą królów i jednym z najważniejszych, centralnych ośrodków państwa. Miejsce to jest bliskie sercu każdego Polaka.


Za początki katedry uznaje się ustanowienie biskupstwa w Krakowie. Uważa się, że w XI w. powstała pierwsza katedra tzw. chrobrowska, którą zniszczył prawdopodobnie swym najazdem książę Brzetysław I. Do pozostałości po tej budowli należą: Rotunda NMP, Kościół św. Gereona, Kościół św. Jerzego, Kościół św. Michała. Kolejną katedrę tzw. hermanowską  ufundował Władysław Herman, ta jednak częściowo spłonęła. W 1320 roku Władysław Łokietek jako pierwszy koronował się w jej pozostałościach i zaraz po tym rozpoczął budowę nowego kościoła biskupiego, który w swoim głównym kształcie istnieje do dziś. To właśnie Łokietek jest pierwszym królem pochowanym w katedrze.

W XIV wieku z inicjatywy Kazimierza Wielkiego wokół dziedzińca wybudowano gotycki zamek. Władysław Jagiełło i królowa Jadwiga przebudowali go. W dobudowanej części znajduje się obecnie tzw. sala Jadwigi i Jagiełły, w której zobaczyć możemy królewski miecz koronacyjny -  Szczerbiec. Zamek był miejscem, gdzie przechowywano insygnia królewskie (zrabowane później przez Prusaków) i najważniejsze dokumenty państwowe. W katedrze Władysław Jagiełło złożył chorągwie zdobyte pod Grunwaldem, a Jan III Sobieski te spod Wiednia.

W latach 1507 – 1536 przebudowano gruntownie zamek. Mecenat nad tym przedsięwzięciem sprawował Zygmunt Stary. W tym też czasie wybudowano kaplicę Zygmuntowską oraz grobowiec – mauzoleum ostatnich Jagiellonów. W 1520 roku odlano dzwon Zygmunta. Do dziś jego głos rozlega się  w czasie najważniejszych uroczystości. Krąży też legenda, że panna, która dotknie serca dzwonu wkrótce wyjdzie za mąż. W XVI wieku Zygmunt II August zlecił wykonanie słynnej kolekcji arrasów, z których do dzisiaj przetrwało około 100 gobelinów. Arrasy dzielą się tematycznie na te przedstawiające sceny: biblijne, krajobrazowo-zwierzęce, groteskowe z herbami Polski i Litwy.

Choć w 1609 roku Zygmunt III Waza przeniósł swoją siedzibę do Warszawy, tutaj jednak nadal odbywały się koronacje i pochówki królów. Po przeniesieniu stolicy dla Wawelu zaczął się dość ciężki czas. Pod panowaniem wielkorządców nikt nie dbał o zabytkowy kompleks. Zamek był kolejno  okupowany przez wojska szwedzkie, pruskie, a pod zaborem austriackim stacjonująca tu armia zorganizowała szpital. W tym czasie w kryptach kościoła złożono ciała bohaterów narodowych: księcia Józefa Poniatowskiego i Tadeusza Kościuszki.

W 1905 roku rozpoczęto prace konserwatorskie. W XX wieku pochowano tu Józefa Piłsudskiego i Władysława Sikorskiego. Podziemia Królewskiej Katedry na Wawelu  zawierają też Kryptę Wieszczów, gdzie leżą Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki i urna ze zbiorowego grobu z Francji, gdzie pochowano Cypriana Kamila Norwida.

W 2005 roku na Wawelu otwarto zrekonstruowane Ogrody Królewskie królowej Bony.

Atrakcją turystyczną Wawelu, szczególnie dla najmłodszych, może być Smocza Jama. Jest to legendarna siedziba Smoka Wawelskiego, który do dziś u wejścia do jaskini zieje ogniem.

KaPy