ŁUK TRIUMFALNY

Fot: Alexander Z. wikipedia.pl CC-A 3.0

Luki triumfalne to budowle w kształcie dużej wolno stojącej bramy. Upamiętniały one ważne wydarzenia lub osoby. Najczęściej stawiano je w Rzymie dla uczczenia pochodu zwycięskich wojsk i bohaterów narodowych.


Obecnie najbardziej znanym obiektem architektonicznym tego typu jest paryski Łuk Triumfalny stojący na place de Gaulle'a na trakcie słynnych Pól Elizejskich. Wznoszenie monumentalnej budowli trwało od 1806 aż do 1836 roku. Powstała ona, by uczcić tych, którzy walczyli dla Francji przede wszystkim podczas wojen napoleońskich.

Wśród kilkuset wyrytych na łuku nazwisk żołnierzy widnieje 7 polskich: Józefa Grzegorza Chłopickiego, Jana Henryka Dąbrowskiego, Karola Ottona Kniaziewicza, Józefa Feliksa Łazowskiego, Józefa Antoniego Poniatowskiego, Józefa Sułkowskiego i Józefa Zajączka. U podnóża budowli znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza pochodzący z okresu I wojny światowej.

Projekt monumentu w 1806 roku wykonał Jean Chalgrin na wzór rzymskiego Łuku Tytusa. Mierzy on prawie 50 m wysokości i 45 m szerokości. Na bokach jego kolumn obok nazwisk żołnierzy napoleońskich widnieją też miejsca bitew, które okryły się chwałą zwycięstwa. Poza tym budowlę zdobią 4 potężne reliefy: „Marsylianka”, „Triumf Napoleona”, „Obrona Francji”, „Pokój”. Fryzy na szczycie przedstawiają wymarsz i powrót armii francuskiej oraz sceny z bitew.

Choć konstrukcję łuku rozpoczęto z inicjatywy Napoleona jemu samemu za życia nie było dane przemaszerować w glorii pod olbrzymią budowlą. Ciało  przeniesiono tamtędy dopiero w 1842 roku, by następnie złożyć je w miejscu wiecznego spoczynku, w kościele Inwalidów.

Na początku lat 60. XX wieku zanieczyszczenia osadzające się ze spalin samochodowych i przemysłowych doprowadziły do znacznego ściemnienia zabytku. Dlatego podjęto się oczyszczenia metodą wybielania. Kolejny taki zabieg jest planowany na 2011 rok.

Piesi do łuku mogą dotrzeć tylko poprzez podziemny tunel, gdyż przebycie olbrzymiego ronda otaczającego obiekt jest niemożliwe. Na szczyt wiedzie kilkaset schodów. Udostępniona jest też jedna winda. Z wierzchołka budowli odwiedzający podziwiają panoramę stolicy Francji.

K.P.