Miejsce: Zabytki

ZAMEK ORAWSKI

Najstarsza część zamku Orawskiego powstała w I połowie XIII wieku. Uważa się go za jeden z najpiękniejszych na Słowacji. Wznosi się na wysokiej, stromej skale ponad rzeką Orawą około 40 km od granicy z Polską. Na cały kompleks składają się 3 budowle, ale to przede wszystkim średniowieczny zamek górny jest celem turystów. Osadzony na skale tak, by tworzyć niedostępny obiekt sprawia wrażenie niemal zawieszonego nad przepaścią. Prawdopodobnie powstał, by chronić wschodnie granice państwa Węgierskiego (wówczas Słowacja była jego częścią) oraz ważny szlak handlowy. Od XVII wieku pozostawał w rękach szlacheckiego rodu Thurzonów.

FONTANNA DI TREVI

Rzymski zwyczaj budowania fontanny w końcowym miejscu akweduktu został reaktywowany w XV wieku za sprawą papieża Mikołaja V. To on nakazał budowę niedużego basenu według projektu Leona Battisty Albertiego. Papież Urban VIII uznał jednak dzieło za niewystarczająco doskonałe, dlatego postanowił, że trzeba je przebudować. Niestety zbyt skąpe środki finansowe i rychła śmierć namiestnika Kościoła spowodowały, że dopiero papież Klemens XII w 1732 roku ogłosił konkurs na projekt nowej fontanny. Wygrał go Niccolo Salvi. To on wzniósł u podnóża Schodów Hiszpańskich w Rzymie popularny obiekt.

ZAMEK LUBELSKI

Pierwsze zabudowania na wzgórzu w Lublinie pojawiły się w XII wieku w związku z utworzeniem kasztelanii. W XIII wieku wzniesiono murowaną romańską wieżę obronno-rezydencjonalną. Za panowania Kazimierza Wielkiego w XIV wieku wybudowano zamek wraz z kaplicą królewską pod wezwaniem Trójcy Świętej. Po wstąpieniu na tron Władysław Jagiełło ozdobił jej wnętrza malowidłami bizantyjsko-ruskimi, które przetrwały do dziś i stanowią jeden z najcenniejszych zabytków.

ZAMEK W BOLKOWIE

W południowo-zachodniej Polsce w województwie dolnośląskim nad Nysą Szaloną znajduje się gotycki zamek wzniesiony prawdopodobnie w XIII wieku za panowania Bolka I. Pierwsze zabudowania pojawiły się tu jednak już około IX wieku.

Strona 3 z 3